27 Mayıs 2022 Cuma

İş ve Meslek Danışmanlığı Sunum Soruları_Etkili İletişim Teknikleri Sunumu 

İş ve Meslek Danışmanlığı Sunum Soruları

ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ SUNUMU

 

1.SLAYT : İLETİŞİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İletişim Kavramı: İletişim iki veya daha fazla kişi arasında sözlü olarak ya da beden ifadeleriyle gerçekleşen ve amacı bir eylemin, fikrin ya da düşüncenin gerçekleşmesini etkilemek olan bilgi alışverişidir.

İletişim Süreci: En temel düzeyde üç öğeye dayanmaktadır. Bunlar; iletiyi gönderen (gönderici), iletiyi alıp açımlayan (alıcı) ve de bu ikisi arasında iletinin gönderilmesinde kullanılacak bir mesaj (ileti) olarak ifade edilebilir. İletişim süreci iletmek istediği bir mesajı bulunan bir gönderici ile başlamaktadır. Gönderici iletmek istediği bu mesajı anlaşılır bir biçimde kodlayarak seçeceği bir kanal aracılığıyla alıcıya göndermektedir. Alıcı mesaj kendine ulaştığında iletilen mesajın kodunu açmakta, mesajı algılamakta ve yorumlamaktadır. Daha sonra mesaja karşı tepkisini kodlayarak bunu göndericiye geri bildirim olarak göndermektedir

İletişimin Temel Unsurları: İletişimin temel unsurları daha önce de değinildiği gibi, gönderici (kaynak), mesaj (ileti) ve alıcı olarak ifade edilebilir. Bununla birlikte kodlama ve kod açma, kanal, geri bildirim de iletişimin unsurları arasında sayılmaktadır.

 

2.SLAYT : İLETİŞİMİ GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ

İletişim Engelleri:iletişimi engelleyen gerek göndericiden gerek alıcıdan gerekse iletinin verilme şeklinden kaynaklı bazı engeller mevcuttur. bunlar:

Filtreleme: Göndericinin kendini iyi biri gibi göstermek adına kasıtlı olarak mesajını değiştirerek alıcıya ulaştırması olarak ifade edilebilir. Bu duruma bir çalışanın üstüne duymak istediği şeyleri söylemesi örnek olarak verilebilir.

Algıda Seçicilik: Alıcı gönderciden gelen mesajları ihtiyaçları, deneyimleri, geçmiş yaşantıları ve diğer kişisel özellikleri temelinde seçmektedir.

Duygular: Alıcının içinde bulundugu ruh haline göre mesajı yorumlaması. (kızgın veya mutlu durumlardakı yorum farkı)

Kullanılan Dil: Kelime bilgisinin yetersizliği, noktalama işaretlerinin, vurgulamaların yanlış olarak kullanılması?

Aşırı Bilgi Yüklemesi: Bilgi yüklemesi bir kişinin çok kısa bir zamanda çok fazla bilgi akışına maruz kalması olarak ifade edilebilir.. Alıcıya gönderilen mesajlar bu kapasiteyi aştığı durumlarda aşırı bilgi yüklemesi söz konusu olmakta ve iletişim süreci kesintiye uğramaktadır

Fiziksel Faktörler. İletişim sürecini engelleyen fiziksel faktörler gürültü, mesafe ve zaman olarak ifade edilebilir.

Kültürel Faktörler: Kültür farkı kelime ve işaretlerin anlamlarını da farklılaştırmaktadır.

Mesaj Verme Şekli: Göndericinin mesajı iletme şekli iletişim sürecinin başarısını etkileyen unsurlardan biridir. Örnek olarak eğer iletilecek mesaj çok karmaşıksa bu durumda mesajın sözel olarak değil de yazılı olarak alıcıya iletilmesi mesajın akılda tutulması açısından daha etkin olabilecektir.

İletişim Geliştirme Yöntemleri

Etkin bir iletişimden söz edebilmek ve de iletişimi

geliştirmek için gerekli olan önemli noktalar şu şekilde ifade edilebilir:

Mesajı Dikkatlice Oluşturmak:

Empati Kurabilme: Olaylara alıcı tarafından

bakabilme, kendini alıcı yerine koyabilmektir..

Aktif Dinleme: Aktif dinleme gelen bilgiyi işleme sürecine aktif olarak katılmayı ifade etmektedir..

Geribildirim Verme: Alıcının mesajı doğru ve eksiksiz bir şekilde anlayıp anlamadığını gösteren dönütlerdir.

 

3.SLAYT : İLETİŞİM TÜRLERİ

Sözlü İletişim: Sözlü iletişim insanlar arasında sözel olarak kurulan iletişim türüdür. Sözlü iletişimin en büyük avantajı hızlı olması ve geribildirimi anında almaya/vermeye olanak sağlamasıdır. En büyük dezavantajı ise mesajın başka insanlara aktarılmak istendiğinde bozulmalara uğrayabilmesidir.

Sözsüz İletişim: Sözsüz iletişim, beden hareketleri, jestler, ses tonu, vurgulamalar, vb. gibi sözel olmayan birçok unsuru içermektedir.

Yazılı İletişim: Yazılı iletişim, notlar, mektuplar, faks mesajları, elektronik postalar, örgütlerdeki raporlar, bültenler ve diğer yazı arayıcılığıyla iletilen kelime ve sembolleri içermektedir.Yazılı iletişimin kullanılmasının en büyük nedeni kanıtlanabilir ve de somut olmasıdır. dezavantajı ise zaman alıcı bir iletişim türü olmasıdır.

 

4.SLAYT : İLETİŞİM ŞEKİLLERİ

Kişinin kendi ile iletişimi: İnsanın kendi içinde kurduğu iletişim türüdür. Kişinin kendi ile iletişiminde bahsedilmesi gereken önemli konulardan biri de kişinin kendini tanıma ve dışarıya yansıtma derecesini gösteren Johari Penceresidir.

Kişiler Arası İletişim: Bireyler ya da küçük gruplar arasında karşılıklı güvene dayanan çift yönlü sözlü ve sözsüz etkileşim sürecidir.

Grup İletişimi: İnsanlar çeşitli sosyal gruplar içerisinde yer almakta ve bu gruplar içerisinde diğer üyelerle sürekli olarak iletişim halinde bulunmaktadır. İnsanların grup içerisinde kurduğu iletişim grup iletişimi olarak adlandırılmaktadır.

Örgütsel İletişim: Örgütsel İletişim, örgütte meydana gelen ve de örgütsel amaç için yapılan iletişim olarak tanımlanabilir.İletişim olmadan bir örgütün var olması mümkün olmamaktadır. örgütsel iletişim başlıca dört amaca hizmet eder.Kontrol,Motivasyon,Duygusal İfade,Bilgi Aktarımı

Biçimsel İletişim: Biçimsel iletişim üst ve ast arasındaki örgütsel iletişim sistemidir.Biçimsel iletişim türleri:Dikey iletişim, yatay iletişim ve çapraz iletişim.

 

  SAUSEM tarafından yapılan sınavlarda sorulmuş bulunan ETKİLİ GÖRÜŞME TEKNİKLERİ sunumuna Power Point Formatında ulaşmak için lütfen tıklayınız...

 
04 Eylül 2015, Cuma 14:46
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.