12 Ağustos 2022 Cuma

İş ve Meslek Danışmanlığı Sunum Soruları_İşe Alım Süreci Sunumu 

İş ve Meslek Danışmanlığı Sunum Soruları

İŞE ALIM SÜRECİ SUNUMU

 

1.SLAYT : PERSONEL TEMİN VE SEÇİMİNİN ÖNEMİ

İşletme Açısından: Personel bulma sürecinde önemli olan her adayın başvurusunu almak değildir; esas olan uygun nitelikte yeterli sayıda kişinin boş pozisyonlar için doğru zamanda firmaya başvuru yapmasını sağlamaktır. Doğru işe doğru adam alınmadığı takdirde işletme içinde iş-kişi veya kişilerarası uyumsuzluk nedeniyle verimlilik düşüşü, çatışma, işgücü kaybı veya iş kazalarında artış ve sonuçta işten çıkma veya çıkarılma kaçınılmaz olur. Bahsi geçen bu olumsuzlukların ortaya çıkmaması veya en aza indirilmesi, doğru personel seçimi ile mümkün olabilecektir.
İşgören Açısından: İşe alma sırasında verilen yanlış karar işgören açısından iki  sonuç doğurabilir. Birincisi, işgören işe alınırken başarılı görülmesine karşın işe girdikten sonra aynı başarıyı sürdüremeyebilir. İkinci durumda ise, aday başarılı olabileceği bir işe, seçim sırasında başarısız olması nedeniyle alınmamıştır.

   Bu nedenle işi başından sıkı tutmak, işletmenin gerçek gereksinmelerine uygun ve işgören çıkarlarını da gözetleyen, etkili ve düzenli işleyen bir seçim tekniği uygulamak gerekir.

 

2.SLAYT : ADAY SAĞLAMA YOLLARI

İç Kaynaklar: İç kaynaklardan eleman tedariki temelde iki şekilde olabilir.

Yükselme (terfi): Çalışan kıdem durumuna göre ya da performansa göre terfi ettirilebilir.

Yatay geçişler (iç transferler): İşletmenin departmanları arasında yatay olarak çalışanların yer değiştirilmesi yöntemidir.

İşletme içinden personel tedarik etmenin yararları şu şekilde sıralanabilir:

   Boşalan göreve işletme içinde birinin atanması kişinin yeni işinde ölçümü ve geliştirilmesini kolaylaştırır,

   Bir dış ödeme yapılmadığı için ucuz bir yöntemdir,

   Hızlı bir yöntemdir. Gelişme olanağı sağladığı için motivasyon sağlar,

   Farklı pozisyonlarda çalışma fırsatı verdiği için geleceğin yöneticilerinin hazırlanmasını sağlar.

Dış Kaynaklar: Dış kaynaklardan eleman temin etmek için başvurulabilecek yöntemleri şöyle sıralayabiliriz:

   Duyurular (ilanlar):Gazeteler,dergiler, radyo ve televizyon,ilanlar

   Doğrudan başvuru ya da CV gönderme,

   Aracılarla başvuru: İşletme içinden ya da dışından bazı kişilerin aracılığı ile işe alma

   İş ve İşçi Bulma Kurumu,

   Özel insan kaynakları danışmanlık büroları,

   Eğitim kuruluşları: Mesleki ve teknik konularda eğitim veren okullar ve yüksek okullar ile üniversitelerin

   zaman zaman düzenlediği kariyer günleri, işletme gezileri

   Sakat ve eski hükümlüler

   İşgören kiralama

   İnternet,

   Diğer kaynaklar: Sendikal kuruluşlar, mesleki örgütler

 

3.SLAYT : PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME SÜRECİ

İlan ve Aday Kabulü: Bu adım, işe aday olan kişilerin başvurularının toplandığı ve personel adaylarının bulunmaya çalışıldığı adımdır.

Ön Görüşme: Burada amaç işe uygun olan kişiyi seçmek değil, uygun olmayan adayları elemektir.
Test-Sınav: Personel seçiminde uygulanan testlerin amacı adayların bedensel ve düşünsel yeteneklerini, kişilik yapılarını, bilgi ve ilgi alanlarını analiz etmek, ölçmek ve işletmede iş-kişi uyumunu kolaylaştırmaktır. Temel amaç doğru işe doğru elemanı seçmek olduğundan, test uygulamasından önce iş analizi yapmak ve işin bir profilini çıkarmak gerekir.
İş Görüşmesi:Seçim görüşmeside denir. İki temel amacı vardır:

  Adayın niteliklerinin işin gerekliliklerine uygunluğunu araştırmak.

  Adaya işletme ve iş hakkında bilgi vermek

İş görüşmesi farklı yöntemlerle yapılabilir. Kısaca değinecek olursak:

  Standart görüşme: Önceden hazırlanmış sorular vardır ve tüm adaylara aynı sorular sorulur.

   Serbest görüşme: Önceden hazırlanmış sorular yoktur, adayın görüş ve düşüncelerini özgürce açıklamasına dayanır.

  Baskılı görüşme: Amacı, adayın beklenmeyen bir durumda nasıl davrandığını, dengesini nasıl koruduğunu,kendini nasıl kontrol ettiğini ve uyum sağlama yeteneğini ölçmektir. Genellikle yönetici seçmekte kullanılan bir görüşme türüdür.

  Grup görüşmesi: İki şekilde yapılabilir. Birincisi; 10-15 aday birlikte görüşmeye alınır, sınav niteliğindeki sorular adaylara yöneltilir ve doğru yanıtlayanlar arasından işe en uygun özelliklere sahip olan aday(lar) seçilir.

İkincisi; adaylar grup halinde bir araya getirilir, yanlarında bir gözlemci bulunur, adaylara kendi aralarında tartışacakları bir konu verilir ve tartışma esnasında gözlemci adayları inceleyerek işe uygun olan(lar)ı tespit eder. Bu da yine çoğunlukla yönetici seçiminde kullanılan bir görüşme türüdür.

   Sorun çözme görüşmesi: Adaya bir örnek vaka verilir ve vakada geçen sorunu çözmesi istenir.

   Sıralı görüşme: Aday arka arkaya birden fazla görüşmeci ile tek tek görüşür.

   Komisyon görüşmesi: Adaylar tek tek ortak bir komisyon veya jüri karşısına çıkarılır ve bu jürinin ortak kararı ile seçim yapılır.

Seçim Kararı: Seçim esnasında objektif karar verilebilmesi için bir kurul oluşturulması faydalı olacaktır. Kurulda şirketin insan kaynakları yetkilileri ile seçilecek adayın çalışacağı bölüm yöneticileri yer almalıdır. Hangi adayların işe alınacağı hakkında, duyuru yapılır, işe alınmayanlara cevap verilir, teşekkür edilir, başvuru sırasında verdikleri özel evrakları iade edilir.
İşe Kabul ve Yerleştirme: İşe alınma kararı verilen adaya iş teklifi geciktirilmeden iletilmelidir. İşe başvuran adaylardan elenenlere de birer mektupla olumsuz sonuç bildirilmelidir. İşe kabul işlemi gerçekleştirildikten sonra, seçilen personel çalışacağı bölüme götürülerek birlikte çalışacağı arkadaşları ve yöneticileri ile tanıştırılır. İşletmenin genel yapısı, kuralları ve sorumlulukları hakkında kısa bilgilendirme yapılır.

 

SAUSEM tarafından yapılan sınavlarda sorulmuş bulunan İŞE ALIM SÜRECİ sunumuna Power Point Formatında ulaşmak için lütfen tıklayınız...

 
04 Eylül 2015, Cuma 14:46
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.