12 Ağustos 2022 Cuma

İş ve Meslek Danışmanlığı Sunum Soruları_Testler Sunumu 

İş ve Meslek Danışmanlığı Sunum Soruları

TESTLER SUNUMU

 

1.SLAYT : TESTLER

İş ve Meslek Danışmanlığının en temel amaçlarından  biri bireyi tanımaktır.Bu bağlamda çeşitli araçlar kullanılır.En önemlilerinden bir tanesi testlerdir.Kullanılabilecek testler ise nitelik ve amacına göre genel olarak beş ana başlık altında toplanabilir:

1. Yetenek Testleri

2. Başarı Testleri

3. İlgi Envanterleri

4. Kişilik Testleri

5. Tutum Ölçekleri

Yetenek Testleri : Yetenek testleri bireylerin zihinsel, akademik ve özel yetenekleri hakkında bilgi edinmek amacıyla geliştirilmiş ölçüm araçlarıdır.Yetenek testleri bireyin ne yaptığını değil, en iyi neleri yapabileceğini gösterir.

Genel Yetenek Testleri: Genel yetenek testleri ile, zihinsel sürecin çeşitli boyutları, sözlü ya da yazılı anlatımı kolayca kavrama, sayısal işlemleri doğru ve hızlı yapabilme, nesneler arasındaki ilişkiyi görebilme (yer, uzay ve zaman ilişkileri), genel akıl yürütme, mantıksal düşünme gibi bireyin çok çeşitli yönleri ölçülebilmektedir.

Özel Yetenek Testleri: Özel yetenek testleri adından da anlaşılacağı üzere bireyin özel yeteneklerini ölçmeye yöneliktirBilindiği üzere bazı meslekler genel yeteneğin yanı sıra belirli özel yeteneklere sahip olmayı da gerektirmektedir. Örneğin beden eğitimi öğretmeni ya da sporcu olmak isteyen bir öğrencinin sportif yeteneklere, ressam olmak isteyen öğrencinin resim, sanat, görsellik vb yeteneklere sahip olması gerekmektedir.

 

2.SLAYT : Başarı Testleri

Başarı, gerek iş yaşamında gerekse okulda belirli bir ders veya akademik programdan bireyin ne derece yararlanabildiğinin bir ölçüsüdür

Standart Başarı Testleri: Bu testler, belirli bir konu, ünite veya konu alanını esas alarak hazırlanmış, bireyin öğrenme çevresini ve içinde bulunduğu koşulları dikkate almayan, hazırlandığı alanda genel olarak kullanılabilen standart ölçme araçlarıdır.KPSS,ALES,YGS,LYS,ÜDS vb.

Öğretmen Yapımı Başarı Testleri: Bu testler, öğrenme çevresini, öğrencileri ve öğretilen kadarını dikkate alarak öğretmenlerin, öğrettikleri konuların öğrenilme derecesini ölçmek amacıyla hazırladıkları testlerdir.Konu tarama testleri, yazılılar, üniversitede vize ve finaller vb.

 

3.SLAYT : İlgi Envanterleri

ilgi, bireyin bir kişiye, objeye, ya da etkinliğe karşı sürekli olarak hoşlanma, hoşlanmama, kayıtsız kalma şeklinde gösterdiği tepkiler.

Kendini Değerleme: Meslek seçiminde ya da program seçiminde sorun yaşayan öğrencilere uygulanmaktadır. Uygulanma amacı; Öğrencilerin, yetenekleri, ilgileri, meslek değerleri ile ilgili sağlıklı kararlar verebilmelerine yardımcı olmaktır.

Thurstone: İş ve mesleklerle ilgili çeşitli ilgi alanlarına ilişkin bilgi vermektedir. Bu alanlar;Aritmetik İşleri, Biyoloji Bilimleri, Dil, Fizik Bilimleri, Hesap İşleri, Yönetim İşleri, Müzik, Ticaret, Yardım İşleri

alanlarıdır.

 

4.SLAYT : Kişilik Testleri ve Envanterleri

Meslek danışmanlığında bireylerin kişilik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak, oldukça önemlidir. Kişilik testleri ve envanterlerinin daha çok bireylerin psikolojik yardıma ihtiyaç duyup duymadığını belirlemek, sorun yaşamakta olan bireylerin problemlerine dönük doğru tespitler yapabilmek, bireyin kendisini daha iyi tanımasına yardımcı olmak amacıyla kullanıldığı görülmektedir. Kişilik test ve envanterleri, kendini anlatma tekniğinden yararlanarak bireylerin kişilik özelliklerini, psikolojik ihtiyaç ve değerlerini belirlemek amacıyla hazırlanmış ölçüm araçlarıdır

Projektif Kişilik Testleri: Projektif teknikler kişiliğin iç yapısını yansıtan ve kişiliği ortaya çıkarmaya çalışan tekniklerdir. "Projektif" kelimesi "yansıtma" anlamına gelmektedir. Projektif testlerde uyarıcı olarak resimlerden, mürekkep lekelerinden, tamamlanmamış cümlelerden yararlanılmaktadır.(Rorschach Mürekkep Lekesi Testi, Tematik Algı Testi (T.A.T.), Luisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Beier Cümle Tamamlama Testi )

Objektif Kişilik Envanterleri: Objektif kişilik envanterleri; bireylerin psikolojik ihtiyaç ve değerlerini ortaya çıkarmaya yarayan ve bireylerim gerek kişisel gerekse toplumsal uyumlarının objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan envanterlerdir.( Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, Edwards Kişisel Tercih Envanteri, Hacettepe Kişilik Envanteri, 16 Kişilik Faktörü Envanteri, Beck Depresyon Envanteri )

 

5.SLAYT : Kişilik Testleri ve Envanterleri

Meslek danışmanlığında bireylerin kişilik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak, oldukça önemlidir. Kişilik testleri ve envanterlerinin daha çok bireylerin psikolojik yardıma ihtiyaç duyup duymadığını belirlemek, sorun yaşamakta olan bireylerin problemlerine dönük doğru tespitler yapabilmek, bireyin kendisini daha iyi tanımasına yardımcı olmak amacıyla kullanıldığı görülmektedir. Kişilik test ve envanterleri, kendini anlatma tekniğinden yararlanarak bireylerin kişilik özelliklerini, psikolojik ihtiyaç ve değerlerini belirlemek amacıyla hazırlanmış ölçüm araçlarıdır

Projektif Kişilik Testleri: Projektif teknikler kişiliğin iç yapısını yansıtan ve kişiliği ortaya çıkarmaya çalışan tekniklerdir. "Projektif" kelimesi "yansıtma" anlamına gelmektedir. Projektif testlerde uyarıcı olarak resimlerden, mürekkep lekelerinden, tamamlanmamış cümlelerden yararlanılmaktadır.(Rorschach Mürekkep Lekesi Testi, Tematik Algı Testi (T.A.T.), Luisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Beier Cümle Tamamlama Testi )

Objektif Kişilik Envanterleri: Objektif kişilik envanterleri; bireylerin psikolojik ihtiyaç ve değerlerini ortaya çıkarmaya yarayan ve bireylerim gerek kişisel gerekse toplumsal uyumlarının objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan envanterlerdir.( Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, Edwards Kişisel Tercih Envanteri, Hacettepe Kişilik Envanteri, 16 Kişilik Faktörü Envanteri, Beck Depresyon Envanteri )

 

  SAUSEM tarafından yapılan sınavlarda sorulmuş bulunan TESTLER sunumuna Power Point Formatında ulaşmak için lütfen tıklayınız...

 
04 Eylül 2015, Cuma 14:46
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.