18 Eylül 2021 Cumartesi

Kimya Proses Teknisyeni Meslek Bilgi Dosyası 

 

KİMYA PROSES TEKNİSYENİ

 

TANIM                      

Üretim aşamasında numune alan, reçete hazırlayan, işletme içerisinde proses ekipmanlarını kullanan, proses kontrol elemanlarını kullanarak değerlendirebilen, analiz sonuçlarına göre üretime yön veren, ürünün taşınmasını ve işletme atıklarının depolanmasını sağlayan kişidir.

GÖREVLER                          

ü  İş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır,

ü  İş organizasyonu yapar,

ü  Çözelti hazırlar,

ü  Laboratuvar girdi ve çıktılarının kontrollerini yapar,

ü  Reçete uygular,

ü  Mikser kullanır,

ü  Reaktör kullanır,

ü  Filtre kullanır,

ü  Kurutucu kullanır,

ü  Basınçlı tankları kullanır,

ü  Proses kontrol elemanlarını kullanır ve değerlendirir,

ü  Numune alır,

ü  Analiz hazırlıkları yapar/yaptırır,

ü  Analiz sonuçlarına göre üretime yön verir,

ü  Katı, sıvı ve gazların taşınmasını sağlar,

ü  Ürün hareketlerini sağlar,

ü  İşletme atıklarını depolar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

ü  Kaldırma, taşıma, yükleme, boşaltma araç ve gereçleri,

ü  Çeşitli tartı ve ölçü aletleri,

ü  Vanalar, subaplar, borular,

ü  Çeşitli taşıma araçları,

ü  Reaksiyon tankları,

ü  Proses iç ve dış ekipmanları,

ü  Kalite kontrol cihazları,

ü  Çeşitli el aletleri,

ü  Kimyasal maddeler,

ü  Laboratuvar malzemeleri,

ü  Gerekli iş güvenliği teçhizatı vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Kimya Proses Teknisyeni olmak isteyenlerin,

üTüm duyu organları işlevlerini tam olarak yerine getirebilen,

üÇok iyi gözlem ve dinleme yeteneğine sahip olabilen,

üEl ve parmaklarını iyi kullanabilen,

üTitiz, dikkatli ve sorumluluğunu bilen,

üHızlı karar verebilen,

üAnalitik ve pozitif düşünme yeteneklerine sahip olan,

üEkip çalışmasına yatkın, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, zamanı etkin kullanabilen, özverili, iş düzenine sahip, üretken, tertipli, soğukkanlı, şeffaf ve sabırlı, kendini geliştiren,

üMatematik, fizik, kimya, bilgisayar alanlarına ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı,

üElektrik, elektronik ve makine konularına ilgi duyan kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI:

Çalışma ortamı kimyevi maddelerden dolayı koku içerebilir. Bu nedenle ciltte, gözde ve solunum yollarında tahriş edici reaksiyonlar meydana gelebileceğinden, alerjik reaksiyonlara yatkınlığı olanlar olumsuz etkilenebilirler. Kimyasal maddelerden korunmak amacıyla kişisel koruyucu donanım kullanılır. Uygun olmayan işletmelerde uygun olamayan koşullarda kimyasal maddelere maruz kalma riski bulunmaktadır. Temizliğe karşı dikkat edilmelidir. Dikkat edilmediği durumlarda enfeksiyon hastalıkların bulaşması söz konusu olabilir. Kimyasal madde yanıkları oluşabilir. Bu meslekte ekip çalışması yapılabileceği gibi, teknisyen zaman zaman tek başına da çalışılabilir.

Kimya Proses Teknisyenleri çalışmalarını ürün oluşum sürecinde yürütürler. Özellikle kimyasal ham maddeler ve yarı mamul kimyasal maddeler kullanılarak yapılan her türlü proseste çalışırlar. Üretim süreci kirli, yağlı, gürültülü olabilir.

MESLEK EĞİTİMİ

             MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının ?Kimya Teknolojisi? alanı ?Kimya Proses? dalında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER          

üFen Bilgisi

üMatematik

                 MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI              

 

üMeslek liselerine girebilmek için en az ilköğretim okulu mezunu olmak,

üAnadolu meslek/ Anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca merkezi sistemle yapılan ?Seviye Belirleme Sınavında? başarılı olması gerekmektedir.

ü  Ortaöğretim kurumlarında, ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10. sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden başlayarak ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir. Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;

a) 10 sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen 10. iş günü çalışma saati bitimine kadar, öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.

b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere sıralandıkları listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Ortak eğitimin yapıldığı 9. sınıfın sonunda meslek lisesine geçiş yapan öğrencinin alanı belirlenir. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır. 11 ve 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır

Eğitim süresince,

Ortak Dersler, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Beden Eğitimi, Trafik ve İlkyardım, Yabancı Dil,

Alan Ortak Dersler, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim, Temel Kimya.

Zorunlu Dal Dersleri, Temel Kimya, Proses Kontrol, Ünit Operasyonlar Alan/dal dersleri ve seçmeli dersler alırlar.

           EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Mezun olunan mesleki ve teknik ortaöğretim programına ait diploma ve ?Teknisyen? unvanını alırlar.

Ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyanlara mesleklerinde bağımsız ?İşyeri Açma Belgesi? verilir.

Mezunlar istedikleri takdirde ?Ustalık Belgesi? de alabilirler.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Kimya Proses Teknisyenleri, gıda, şeker, ilaç, deri, tekstil, rafineri ve petrokimya, çimento, otomotiv, seramik, cam, metal, gübre, plastik, enerji, madencilik, lastik, boya, deterjan, kozmetik sanayinde, maden, inşaat, ahşap sektörlerinde çalışabilirler.

Kimya Proses Teknisyenleri, her türlü işletmenin üretim sürecinde çalışabilirler. Bu nedenle iş bulma imkânları geniştir.                 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE  

ü3308 sayılı ?Mesleki Eğitim Kanunu? gereğince, işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %30?undan az olmamak üzere bir ücret verilmektedir.

üEğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

üBütün öğrenci haklarından yararlanır.

üEğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanır.

EĞİTİM SONRASI    

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.

Özel sektörde ise asgari ücretin üzerinde işe başlamakta, daha sonra işverenlerle yaptıkları anlaşmalara veya sözleşmelere göre asgari ücretin iki veya üç katı oranında ücret alabilmektedirler.

MESLEKTE İLERLEME

Meslek liselerinin ?Kimya Teknolojisi? alanı ?Kimya Proses? dalından mezun olanlar istedikleri takdirde; Ayakkabı Tasarım ve Üretimi, Deri Teknolojisi, Boya Teknolojisi, Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği, Gıda Teknolojisi, Kağıt Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Kozmetik Teknolojisi, Laboratuvar Teknolojisi, Lastik ve Plastik Teknolojisi, Maden Teknolojisi, Oto Boya ve Karoseri, Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknolojisi, Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi, Sondaj Teknolojisi, Şarap Üretim Teknolojisi, Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Yağ Endüstrisi, Yapı Yalıtım Teknolojisi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Eczane Hizmetleri, Endüstriyel Cam ve Seramik ile Seramik, Cam ve Çinicilik önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim başarı puanları, okul türleri, METEB?leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak programların kontenjanları dahilinde yerleşebilirler.

Bu alandan mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan YGS?ye girip başarılı oldukları taktirde üniversitelerin Kimya Öğretmenliği bölümünü tercih ederlerse Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) ek bir katsayı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenmekte, böylece diğer alanlardan mezun olanlara göre öncelik kazanmaktadırlar.

Ayrıca mezunlar YGS?ye girip başarılı oldukları taktirde, üniversitelerin Teknoloji Fakülteleri bünyesinde yer alan Enerji Sistemleri Mühendisliği ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği programlarını tercih ederlerse ilgili puanları ve program kontenjanları dikkate alınarak yerleştirilebilirler.

İş yerlerinde teknisyen olarak belli bir süre çalışanlar, idari yönden bölüm sorumlusu olabilmektedirler.

BENZER MESLEKLER

üKimya Teknisyeni,

üPetrokimya Teknisyeni,

üRafineri Teknisyeni,

üBoya Teknisyeni,

üLastik Teknisyeni,

üDeri Teknisyeni.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

üMeslek elemanları,

üBursa Yeşil Yayla Anadolu Teknik Lise Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü,

üMilli Eğitim Bakanlığı MEGEP projesine ait yayın ve dokümanlar,

ü2010 ÖSYS Başvuru ve Yerleştirme Kılavuzları,

üMeslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİECEK YERLER

ü  İlgili eğitim kurumları,

ü  Türkiye İş Kurumu web sayfası

ü  Ulusal Meslek Bilgi Sistemi  

ü  Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

 

 

 

 

 

 
03 Eylül 2013, Salı 08:22
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.