27 Mayıs 2022 Cuma

Mutfak , Lokanta ve Pastaneler için kontrol listesi


Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile...

Mutfak , Lokanta ve Pastaneler için kontrol listesine word dosyası halinde ulaşmak için lütfen tıklayınız…

Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.

Söz konusu yükümlülüğün ne şekilde yerine getirileceği ile ilgili hususlar ise 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde belirtilmektedir. Bununla birlikte, Kanunun “iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri”, “iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” başlıkları altında yer alan 6 ve 7 maddeleri kademeli olarak yürürlüğe girmektedir.

Söz konusu süreçte, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü başlamamış olan işyerleri ile özellikle küçük esnaf ve sanatkara yönelik Bakanlığımız, geçtiğimiz dönemde, işverenlere bu konuda yol göstererek risk değerlendirmelerinin işverenlerin kendileri tarafından yapılmasını sağlamak ve süreci kolaylaştırmak amacıyla çeşitli sektörlere yönelik örnek niteliğinde risk değerlendirmesi rehberleri yayımlamıştır.

Ancak söz konusu çalışmaların başlatıldığı süreçten bu yana iki yıl geçmiş olup iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinin haricinde tüm işyerleri için yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla bu işyerlerinde risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi, işyerindeki çalışma ortam ve şartlarını bilen ve bu konuda görevlendirilen İSG profesyonellerinin yükümlülüğündedir. Bu süreçte, sahadan alınan geribildirimler ve çalışmaların ticari amaçlar ile kullanılıyor olduğunun görülmesi Bakanlığımızı adım atmaya yöneltmiş olup bundan sonraki süreçte, İSG profesyoneli görevlendirme yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği işyerleri için risk değerlendirmesi yerine geçmeyecek ancak çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listelerinin yayımlanmasına karar verilmiştir.

Risk değerlendirmeleri hususunda ise İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 17 nci maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri sektörde rehber çalışmalarında bulunabilirler.

Mutfak , Lokanta ve Pastaneler için kontrol listesi

Konu Başlığı

Kontrol Listesi

Evet

Hayır

Alınması Gereken Önlem

Sorumlu Kişi

Tamamlanacağı Tarih

 

J

L

 

GENEL

Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı olup ve iç ve dış zeminler (mekân girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş mi?

 

 

 

 

 

 

Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun mu?

 

 

 

 

 

 

Merdivenler boyunca tırabzanlar mevcut olup tırabzan ayakları arasında uygun aralıklarla dikmeler veya düşmeyi önleyecek kapalı bloklar mevcut mu?

 

 

 

 

 

 

Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli tedbirler alınıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Tütün (sigara) kullanımı kapalı alanlarda yasak mı?

 

 

 

 

 

 

Çatıdan, duvarlardan ya da zeminden su sızıntısı engellendi mi?

 

 

 

 

 

 

Pencere alanı yeterince büyük mü? Doğal aydınlatmadan yeterince faydalanılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Cam yüzeyler üzerinde kırık veya çatlak bulunmamakta ve uygun şekilde monte edilmiş mi?

 

 

 

 

 

 

Çöpler düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Tuvalet ve lavabolar düzenli olarak temizleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Temiz hava akımı bulunmakla beraber tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

ÇALIŞMA ORTAMI

Tüm alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış ve aydınlatmalar çalışır halde bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyorlar mı?

 

 

 

 

 

 

Tüm alanların iç düzenlemesi yapılmış, eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışma ortamında, hastalıklara sebebiyet vererek işe devamsızlığa neden olabilecek koşullar önleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışma ortamı sıcaklığı normal seviyelerde mi?

 

 

 

 

 

 

Servis alanı ile mutfak arasındaki geçiş yolları çalışanların kapılara ya da diğer meslektaşlarına çarpma riski oluşturmayacak şekilde iyi düzenlendi mi?

 

 

 

 

 

 

Çalışanların sıcak yüzeyle ya da püsküren buharla temas edip yanması gibi tehlikeler önleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Mutfak malzemeleri uygun şekilde depolanıyor mu? Çalışanların malzemeleri kendi üzerlerine devirmemeleri sağlandı mı?

 

 

 

 

 

 

Makine ve donanımlardan kaynaklanan gürültü yasal sınırlar içinde mi?

 

 

 

 

 

 

Makine ve donanımlardan kaynaklanan titreşim yasal sınırlar içinde mi?

 

 

 

 

 

 

KESİCİ VE DELİCİ ALETLER

Kesici ve delici aletler sadece bu konuda yetkiliolan çalışanlar tarafından mı kullanılıyor?

 

 

 

 

 

 

(bıçak, satır vb.)

Bu tür alet veya ekipmanlar kullanıldıktan sonra yerlerine kaldırılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Kesici veya delici alet veya ekipmanlar periyodik olarak kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

HİJYEN

Tüm alet ve gereçlerin kullanımında gereklihijyen şartları sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışma esnasında kullanılan veya müşterilerin kullandığı malzemelerin steril biçimde temizlikleri yapılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar eldiven, bone ve gerekli olan diğer koruyucu giysileri temin ediyorlar mı?

 

 

 

 

 

 

Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için genel hijyen bilgisi verildi ve gerekli önlemler alındı mı?

 

 

 

 

 

 

ELEKTRİK

Çalışmalar sırasında kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlı mı?

 

 

 

 

 

 

Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlandı mı?

 

 

 

 

 

 

Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlendi mi?

 

 

 

 

 

 

Açıkta kablo bulunmuyor ve  prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Elektrikli ekipmanlardüzenli olarak kontrol edilmekle beraber bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

MAKİNA, ARAÇ VE GEREÇLER

Makinaların hareketli parçaları koruma altına alındı mı?

 

 

 

 

 

 

Dilimleme ve doğrama araçları üzerinde güvenlik korumaları bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

 

Makinalar kazara/istemeden çalışmamakta ve acil durdurma mekanizmaları bulunmakta mı?

 

 

 

 

 

 

Makinaları doğru kullanımı ve bakımı konusunda kullanım kılavuzları bulunuyor ve bu kılavuzlara uygun olarak kullanılıyorlar mı?

 

 

 

 

 

 

Makina ve ekipmanların elektrik aksamına su veya diğer sıvıların temas ettirilmesi önlendi mi?

 

 

 

 

 

 

Sıcak sıvıların sıçramasına karşı uygun nitelikte eldiven ve iş elbisesi kullanılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Sıcak yağ ve sıvı içeren ekipmanlar kullanılmıyorken kapalı şekilde tutulmakta mı?

 

 

 

 

 

 

YANGIN VE ACİL DURUMLAR

Çalışanların ateşle çalışmasından doğan herhangi bir yangın ya da patlama riskinin oluşması engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Gaz kaçağına karşı gerekli önlemler alındı mı?

 

 

 

 

 

 

Havlu, peçete, elbezi gibi tutuşma tehlikesi olan eşyalar ocak ve fırınlardan uzak yerlerde tutuluyor mu?

 

 

 

 

 

 

Kimyasal içerikleri nedeniyle alevlenebilir ürünler ya da basınçlı kaplar (gaz tüpleri, basınçlı pişirme kapları gibi); ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta ve malzeme güvenlik formuna/ talimatlara uygun şekilde muhafaza ediliyor ve kullanılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirildi mi?

 

 

 

 

 

 

Acil duruma neden olan olaya ilişkin (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asıldı mı?

 

 

 

 

 

 

Yeterli sayıda yangın söndürücü mevcut mu? Son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Tutuşma ya da dumanın geri tepmesi tehlikesi barındıran aspiratör ve bacalar (is, kurum vb. birikmeler için) düzenli olarak temizlenmektedir.

 

 

 

 

 

 

Tüm çalışanlar yangın güvenliği ve acil durum planı hakkında bilgilendirildi mi?

 

 

 

 

 

 

İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım dolabı bulunuyor mu?

 

 

 

 

 

 

ELLE TAŞIMA VE

Ağır yüklerin elle kaldırılması ve taşınması önleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

ERGONOMİ

Yüklerin kaldırılması, servis arabası gibi ekipmanların itilmesi veya çekilmesi uygun pozisyonlarda mı yapılıyor?

 

 

 

 

 

 

 

Çalışma ortamında çalışanların uygunsuz pozisyonlarda çalışmasını gerektiren durumlar önleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar işlerini yaparken çok uzak mesafelere uzanmaları önleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar uzun süre aynı pozisyonda çalışmaları önleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

İşyerinin çalışma alanı rahat mı? Güvenli olarak çalışmalarını sağlayabilecek yeterli boş alan var mı?

 

 

 

 

 

 

 

Ağır yüklerin uygunsuz şekilde kaldırılmasını, itilmesini ya da çekilmesini önleyecek kaldırma tertibatı var mı?

 

 

 

 

 

 

 

Sıcak mutfak malzemelerinin taşınmasında ısıya dayanıklı eldivenler kullanılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

PSİKOSOSYAL ETKENLER

Çalışanların görev tanımları yapıldı mı? İlave iş yükü oluşması engelleniyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik uygulamalara çalışanların katılımı sağlanıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar, idarecilerinden ve deneyimli çalışma arkadaşlarından gerekli bilgi ve desteği alıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanların müşteriler tarafından tehdit edilme, şiddete maruz kalma ve aşağılanması durumunda, yapması gerekenler ve alınan önlemler belirlendi mi?

 

 

 

 

 

 

KAZALAR VE HASTALIKLAR

Çalışanların işe giriş raporları ve periyodik kontrolleri yaptırılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar (düşme, yaralanma, yanık, ıslak çalışma nedeniyle cilt rahatsızlıkları vb.) incelenerek yeniden meydana gelmeleri önlenmekte mi?

 

 

 

 

 

 

Paket servis yapan çalışanlar, araç kullanırken her türlü güvenlik tedbirlerine uymaları konusunda talimat verildi mi?

 

 

 

 

 

 
 
 

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME

Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitilmiş ve gerekli talimatlar verildi mi?

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak yeterli bilgiye sahip mi?

 

 

 

 

 

 

İlgili tüm çalışanlar mutfak araçları ve makinalarının doğru kullanılması konusunda eğitildi ve bilgilendirildi mi?

 

 

 

 

 

 

Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Haziran 2015, Pazar 01:31
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.