18 Eylül 2021 Cumartesi

Sebze Üretim Teknikeri Meslek Bilgi Dosyası 

 

SEBZE ÜRETİM TEKNİKERİ

 

TANIM

Her tür sebzenin uygun koşullarda üretilmesi, saklanması ve dağıtılması ile ilgili çalışmaları ziraat mühendisinin gözetiminde yapan kişidir.                

görevler

ü  Üretimi yapılacak sebzenin özelliklerine elverişli iklim ve toprak yapısını belirlemeye çalışır. Bunun için sebze üretimi yapılacak toprağı analiz ettirir,

ü  Sebze üretilecek yerin seçimini yapar, üretim yapılacak sebzenin türü ve özelliklerine göre aşağıdaki yöntemlerle toprağın hazırlanmasını sağlar,

ü  Mesura: Toprağın balık sırtı (karık usulü) şeklinde hazırlanması (birçok sulama tekniğine uygundur),

ü  Tava: Toprağın kenarlarının üretim yapılacak alandan yüksek olarak hazırlanması (salma sulama tekniğine uygun),

ü  Tahta: Üretim alanının yüksek olacak şekilde düzenlenmesi (sızma sulama tekniğine uygun),

ü  Belirlenen üretim yöntem ve tekniğine göre araç gereçlerini hazırlar,

ü  Fide üretimi için yastık (toprağın tohum ekimine uygun hale getirilmesi)                         hazırlar, ekimini yapar ve yetiştirir. Örneğin domates, patlıcan, biber fidesi gibi,                              

ü  Ekim ve dikim işlemlerini mevsimsel özellikleri de dikkate alarak gerçekleştirir,                    

ü  Fidelerin, ilaçlanması ve uygun sulama teknikleriyle (yağmurlama, damla, salma, sızma) sulanması işlemlerini yapar,                                                                                

ü  Yetiştirilen bitkinin özelliğine göre uygun hasat zamanını belirler ve hasat işlemini gerçekleştirir (tek hasat, kademeli hasat),

ü  Ürünlerin uygun koşullarda saklanmasını ve dağıtımını sağlar,

ü  İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından mesleğin gereklerini yerine getirir (ilaçlama, söküm vb. aşamalarda ).                  

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

ü  Toprak işleme alet ve makineleri (traktör, pulluk, çapa, kürek, bel, tırmık),

ü  Tohum veya fide dikim alet ve makineleri,

ü  Sulama, gübreleme ve ilaçlama araç-gereç ve makineleri,

ü  Hasat toplama araç-gereç ve makineleri,

ü  Tohumlar, fideler, gübreler, ilaçlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Sebze üretim teknikeri olmak isteyenlerin;

üTemel bilimlere meraklı, özellikle biyoloji ve botaniğe karşı ilgili ve bu alanda başarılı,

üAçık havada çalışmaktan hoşlanan,

üAraştırma ve inceleme merakı olan,

üEkonomiye ve ticarete ilgi duyan,

üBedence sağlıklı ve dayanıklı,

kimseler olması gerekir.

çalışma ortamı ve koşulları

Sebze üretim teknikeri genellikle açık alanda, arazide çalışmaktadır. Zaman zaman soğuk, sıcak, ıslak, rutubetli, tozlu bir ortamda bulunur. Çalışırken birinci derecede bitkilerle ilgilidir. Bu sırada müşterilerle, meslektaşlarıyla, ziraat mühendisleriyle, diğer çalışan yardımcı personelle iletişim halindedirler.    

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, sadece Ege Üniversitesi (İzmir), Ödemiş Meslek Yüksekokulu Sebze Üretimi ön lisans programında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

ü  Fen Bilgisi,

ü  Biyoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI          

 

Meslek liselerinin Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Süs Bitkileri, Tarım, Tarım Teknolojisi, Zeytin Teknolojisi, Ziraat bölümlerinden mezun olanlar ?Sebze Üretimi? ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge?leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

 

ü  Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise,sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa, ek yerleştirme ile açık olan programlara, isteklerine ve YGS puanlarına göre yerleştirilebilmektedirler. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli ?YGS-6? puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

ü  Eğitimin süresi 2 yıldır.

ü  Eğitim süresince tarım alanında nitelikli, modern tarım araç gereçlerini kullanabilen, ara eleman yetiştirmek için; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil... gibi genel kültür derslerinin yanında tarımsal botanik, toprak bilgisi, tarımsal ekoloji, bilgisayar, tarım ekonomisi, genel sebzecilik, sebzecilik uygulamaları, genel seracılık, sebze fidesi yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, sebze tohumculuğu, sulama teknikleri, istatistik ve deneme teknikleri, bitki fizyolojisi, bitki besleme ve gübreleme, bahçe bitkileri zararlıları ve savaşımı, tarımsal kooperatifçilik, bahçe bitkilerinde mekanizasyon, tarımsal yayım ve iletişim, bahçe bitkileri hastalıkları ve savaşımı, bahçe bitkileri muhafazası ve pazara hazırlık gibi mesleki dersler okutulmaktadır.                                                                                                                      

ü  Ayrıca yaz aylarında 36 işgünü staj yaptırılır.                                                                                                          

eğitim sonunda alınan belge diploma ve unvan

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Sebze Üretimi önlisans diploması ve "Sebze Üretim Teknikeri" unvanı verilir.

çalışma alanları ve iş bulma olanakları

Sebze üretim teknikerleri Tarım Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatında, üniversitelerin araştırma ve geliştirme merkezlerinde, özel sektöre bağlı sebze, fide ve süs bitkisi yetiştiriciliği yapan işyerlerinde, tohum, tarımsal ilaç, gübre satışı yapılan işyerlerinde de çalışabilirler. Bu meslek elemanlarının büyük çoğunluğu özel sektör işyerlerinde istihdam edilmektedir.

Sebze Üretim Teknikerliği mesleği kendi işini kurmak isteyenlere de olanak sağlamaktadır. Zira nüfusun yarısının tarımla uğraştığı ülkemizde sebze, meyve fidesinin pazarlanmasında pazarlama sorunu yaşanmamaktadır.

Ülkemizin gerek iklim, gerek toprak yapısının farklılığı, tarıma elverişli alanların çok olması, üretim tekniklerindeki gelişmeler tarımsal üretimin sürekli gelişeceğini göstermektedir. Özellikle son yıllardaki kültürel bitkilerin üretimine verilen önem, tropikal sebze ve meyvelerin üretilmeye başlanması istihdam alanlarını daha da geliştirecektir.  

eğitim süresince ve eğitim sonrası kazanç

eğitim süresince

Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar. Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının sağladığı burslardan yararlanabilirler.

Ayrıca eğitim döneminde işletmelerde staj yaparken işletmenin durumuna göre, az da olsa bir gelir olanağı bulunmaktadır.

eğitim sonrası

Sebze üretim teknikerlerinin kazançları çalışılan sektöre ve meslekteki deneyimine göre değişiklik göstermektedir.

Özel sektörde ücretler anlaşmalara göre belirlenmektedir. Genellikle asgari ücretle işe başlalayıp, asgari ücretin 2-3 kat düzeyine çıkabilmektedir.

Kendi işyerinde çalışanların kazançları sektördeki gelişmelere ve kişinin başarısına bağlıdır.

MESLEKTE İLERLEME

Sebze üretim teknikeri, başarılı olduğu takdirde, işyerinin büyüklüğüne göre amir, şef, şef yardımcısı..vb. düzeyde sorumluluklar alabilir.

Ayrıca, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı olduğu takdirde; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Tarla Bitkileri lisans programlarına dikey geçiş yapabilir. Çeşitli araştırma enstitülerinin kurslarına katılabilir (mantar yetiştiriciliği, zeytin yetiştiriciliği vb) Tarım Bakanlığının açtığı Ekolojik Tarım kurslarına katılarak ekolojik üretim konusunda kendini geliştirebilir.

BENZER MESLEKLER

ü  Bahçe Ziraatı Teknikeri,

ü  Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Teknikeri,

ü  Seracılık Teknikeri,

ü  Tohumculuk Teknikeri.

EK BİLGİLER

-

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

ü  Meslek elemanları,

ü  Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN) 2000,

ü  OSYM ÖSYS Sınav Kılavuzu 2010,

ü  ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2008,

ü  Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

ü  Ege Üniversitesi Kılavuzu,

ü  Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

ü  İlgili eğitim kurumları,

ü  Türkiye İş Kurumu web sayfası www.ecalisanlar.net

ü  Ulusal Meslek Bilgi Sistemi  ecalisanlar.net/

ü  Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
05 Eylül 2013, Perşembe 19:07
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.