28 Mayıs 2020 Perşembe

Ücret Garanti Fonu Hak Kazanma Koşulları


Ücret Garanti Fonu kapsamında ilgili kişilerin ödeme alabilmeleri için ; a) İşçi Alacak Belgesinde ücret alacağının bulunduğu dönemde işçinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında...
Ücret Garanti Fonu Hak Kazanma Koşulları

Ücret Garanti Fonu Hak Kazanma Koşulları 

Ücret Garanti Fonu kapsamında ilgili kişilerin ödeme alabilmeleri için ;

a)  İşçi Alacak Belgesinde ücret alacağının bulunduğu dönemde işçinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında çalışıyor olması,

b)  İşverenin, konkordato ilan edilmesi, aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile ödeme güçlüğüne düşmüş olması, 

c)  İşçinin ödenmeyen ücret alacağının, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önce oluşmuş olması,

d)  İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması, gerekmektedir.

   Ancak (d) bendine ilişkin aşağıdaki istisnalar bulunmaktadır.

1)  İş akdi devam edenlerin;

a)  Kanuni bir ödevin yerine getirilmesi,

b)  Muvazzaf askerlik hizmetinin yerine getirilmesi,

c)  Tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreler,

ç)  Savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal gibi durumlar,

d)  Bir yıldan uzun süreli tedavi gerektiren hastalık,

   nedenleriyle işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içerisinde işsizlik sigortası primi yatırılmamış olan ücret alacaklılarından, bunları belgelendirmeleri kaydıyla son bir yıl içerisinde çalışma şartı aranmamaktadır.

2)  İş akdi sona erenler için;   

   Ödeme güçlüğüne düşen işveren ile işçi arasında ücretin ihtilaflı olması halinde, işçinin, iş mahkemelerinde alacak davası açtığı tarihten davanın sonuçlandığı tarihe kadar geçen süre Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen bir yıllık süreyi durduran süre olarak kabul edilmekte ve davanın açıldığı tarihten geriye dönük bir yıl içerisinde çalışma şartı aranmamaktadır.

   Örnek: İşçinin iş akdi 01.01.2009 tarihinde fesh edilmiş ve işçi, 01.05.2009 tarihinde ücret alacak davası açmıştır. Dava sonucunda verilen karar 01.05.2012 tarihinde kesinleşmiştir. Davanın açıldığı tarihten kesinleşme tarihine kadar geçen üç yıllık süre dikkate alınmayacaktır. İşçinin, davanın açıldığı 01.05.2009 tarihinden geriye dönük bir yıl içerisinde aynı işyerinde çalışmış olması şartı aranacak ve bu durumda işçi bu şartı yerine getirmiş olduğundan, ilgiliye ödeme yapılacaktır.

Örnek : İşçinin iş akdi 01.01.2008 tarihinde fesh edilmiş ve işçi, 01.05.2009 tarihinde ücret alacak davası açmıştır. Dava sonucunda verilen karar 01.05.2010 tarihinde kesinleşmiştir. Davanın açıldığı tarihten kesinleşme tarihine kadar geçen bir yıllık süre dikkate alınmayacaktır.  İşçinin, davanın açıldığı 01.05.2009 tarihinden geriye dönük bir yıl içerisinde aynı işyerinde çalışmış olması şartı aranacak ve bu durumda işçi bu şartı yerine getirmemiş olduğundan, ilgiliye ödeme yapılmayacaktır.

İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düşme Tarihi;

a)  İflas halinde, mahkemece verilen iflas kararı tarihi,

b)  İflasın ertelenmesi halinde, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı tarihi,

c)  Konkordato halinde, konkordato mühlet kararı tarihi,

d)  Aciz vesikası veya aciz vesikası hükmündeki haciz tutanağı alınması halinde ise bu belgelerin düzenlenme tarihi,

   işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü tarihi ifade etmektedir. 
13 Ocak 2015, Salı 00:08
defa okundu.

EN SON EKLENEN HABERLER !

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


NOT : Bu sayfalarda olan yorumlar ziyaretcilere aittir.